Projekt fotograficzny zamki w Polsce


Wineje


Wineja - Model

Wineja to machina oblężnicza wyglądem przypominająca drewnianą szopę na kołach. Często posiadała w przedniej części ruchomą osłonę z możliwością podnoszenia i opuszczania według potrzeb.

Wineje stosowane były do osłony podczas szturmu na zamek lub twierdzę. Pozwalały na zbliżenie się atakujących pod mury i dawały ochronę przed ostrzałem. Wineje mogły być także łączone w ciąg, tworząc bezpieczny kanał do przemieszczania się wojska.

Wineja