Projekt fotograficzny zamki w Polsce


Pluteja


Pluteja

Pluteje były to stosowane w średniowieczu ruchome tarcze osłaniające żołnierzy. Pozwalały na przemieszczanie się oddziałów podczas oblężenia zamku oraz dawały możliwość zbliżenia do murów obleganej twierdzy.

Pluteja - osłaniająca piechotę