Projekt fotograficzny zamki w Polsce


Biffa


Biffa obrazek

Machina barobalistyczna z ruchomym mocowaniem przeciwwagi. Ruchome mocowanie pozwalało na pionowe opadanie przeciwwagi co znacznie wpływało na donośność machiny.

Sposób działania

Sposób działania Biffy był zbliżony do Trabutium - zwolnienie mechanizmu spustowego powodowało szybkie opadanie belki z przeciwwagą oraz wyrzucenie pocisku.

Widok 360