Projekt fotograficzny zamki w Polsce


Rodzaje dawnych machin oblężniczych


Wyróżniamy kilka grup średniowiecznych machin wojennych ze względu na sposób działania oraz przeznaczenie dzielimy je na:

Machiny miotające:

  • Machiny barobalistyczne - wykorzystujące energię potencjalną masy Przykłady: Biffa Trabutium
  • Machiny neurobalistyczne - wykorzystujące energię potencjalną sprężystości Przykłady: Balista Onager

Tarasy - służące do rozbijania bram

Wieże oblężnicze - do forsowania murów

Pluteje

Trabutium