Projekt fotograficzny zamki w Polsce


7 zamków słowackich przy granicy z polską


Słowacja posiada wiele pięknie położonych górskich zamków a wiele znajduj się naprawdę blisko granicy. Osoby mieszkające na południu kraju mogą wybrać się nawet na jednodniową wycieczkę. Poniżej przedstawiona jest lista 10 wybranych zamków które znajdują się do 50 kilometrów od granicy.


Zamek w Kežmarku

Zamek w Kežmarku

1. Zamek Zborov

Położony 13 kilometrów od granicy z Polską kamienny zamek zbudowany w XIII wieku w okolicy wsi Zborov. Pierwotny zamek gotycki składał się z dziedzińca o z grubsza trójkątnym planie, muru obronnego, wieży (donjon), pałacu i kaplicy. Za panowania rodziny Cudarovci dodano drugi dziedziniec z co najmniej dwoma półokrągłymi bastionami. Fundamentalna przebudowa i modernizacja uzbrojenia miała miejsce w drugiej połowie XVI wieku, w czasach, gdy zamek należał do rodziny Šeredy. Oprócz przebudowy zamku górnego, drugi dziedziniec został przebudowany i powiększony, dodano trzeci dziedziniec otoczony murem obronnym z bramą wejściową zabezpieczoną mostem zwodzonym. Dolny (trzeci) dziedziniec został podzielony murami, co umożliwiło lepszą kontrolę dostępu do środkowego dziedzińca, do muru fortyfikacyjnego dodano budynki gospodarcze.


2. Zamek Lubowelski

Znajdujący się jedynie 18 kilometrów od Polski XIII wieczny zamek położony na wapiennej skale 548 m n.p.m. Najstarszą częścią zamku jest okrągła wieża z masywnymi filarami i przylegający do niej gotycki pałac. Oba pierwotnie ufortyfikowane budynki, stojące w najwyższym punkcie bramy, zostały ogrodzone ścianą obwodową, a do budynku wchodziła brama w murze. Nieco młodszy jest pałac położony na wschodzie. Budynki te tworzą górny zamek z dziedzińcem. Na budynkach zachował się mur obwodowy do znacznej wysokości, a na gotyckim pałacu zachowały się pozostałości renesansowego poddasza, a także renesansowe okładziny okienne i gzymsy. Ze względu na ukształtowanie terenu pozostałe dwa dziedzińce są szeregowe. Na drugim dziedzińcu do bramy dobudowano budynek z nasypem, a zamku bronił wielki bastion armatni na wschodzie i bastion armatni ucha na zachodzie pod bramą. Później do obwodów fortyfikacyjnych po wschodniej stronie dodano kolejny pałac. Do budynku od strony zachodniej dobudowano barokowy pałac (1642 r.) I kaplicę na tarasie. Ostatni, trzeci dziedziniec wychodzi na południowy wschód przed dużym bastionem z bramą i mostem zwodzonym.


3. Zamek w Kežmarku

Kežmark znajduje się zaledwie 36 kilometrów od przejścia granicznego na Łysej Polanie. Zamek zbudowany został w XV wieku przez żupana Spisza Emeryka Zápolyau. Pierwotnie wzniesiony w gotyckim stylu jednak w XVII wieku został gruntownie przebudowany w barokowymi i renesansowym stylu. Na dziedzińcu zamku znajdują się także fundamenty późnoromańskiego kościoła z XIII wieku.


4. Zamek Orawski

Zamek Orawski wybudowany w XIII wieku w miejscowości Orawskie Podzamcze.


5. Zamek Strečno

Zbudowany na wysokiej skale zamek z XIV wieku


6. Zamek Lietava

Położony 635 m n.p.m. zamek zbudowany w XIII wieku


7. Ruiny Zamku Pławiec

Zamek zbudowany około 1294 roku na wzgórzu 549 m n.p.m.