Projekt fotograficzny zamki w Polsce


Słownik pojęć architektury średniowiecznej

Wątek wendyjski

Wątek wendyjski w budownictwie to sposób ułożenia cegieł w murze stosowany w Polsce pomiędzy XIII a XV wiekiem. Polegał na ułożeniu dwóch cegieł wozówką do lica muru i następnie jednej główką. Spoiny kolejnej warstawy były przesuwane o 1/4 długości cegły.

Wątek wendyjski