Projekt fotograficzny zamki w Polsce


Słownik pojęć architektury średniowiecznej

Styl Gotycki

Styl gotycki powstał we Francji na przełomie XII i XIII wieku. Charakteryzował się strzelistą konstrukcją, filarami, wysokimi oknami oraz żebrowymi sklepieniami. Budowle gotyckie odróżniały się także od wybudowanych w stylu romańskiego bogatszymi dekoracjami oraz większą ilością detali.

Najczęstsze pytania


Gdzie powstał styl gotycki?

Styl gotycki narodził się we Francji około połowy XII wieku.

Który był pierwszy styl gotycki czy romański?

Oczywiście styl romański który rozwijał się już od X wieku natomiast gotyk od XII. Jednak w różnych częściach europy zarówno styl gotycki jak i romański rozwijały się w różnym tempie.

Styl gotycki