Projekt fotograficzny zamki w Polsce


Słownik pojęć architektury średniowiecznej

Gzyms

Element architektoniczny zapobiegający ściekaniu wody deszczowej po ścianie. Ma postać pionowej listwy wystającej poza lico muru i może być profilowany i zdobiony.

W gotyckich i romańskich zamkach jeżeli w ogóle był stosowany to był bardzo prosty bez zbędnych zdobień, zwykle wieńczył ścianę tuż pod dachem. Późniejsze budowle charakteryzowały się bardziej ozdobnymi i rozbudowanymi gzymsami.

Gzyms