Projekt fotograficzny zamki w Polsce


Słownik pojęć architektury średniowiecznej

Gdanisko

Gdanisko jest to wieża położona poza murami obronnymi połączona z zamkiem za pomocą mostka (ganku), który zazwyczaj wsparty jest na arkadach. Gdanisko w średniowiecznych zamkach pełniło funkcję latryny. Budowano je w taki sposób aby mogła pod nim przepływać woda zabierająca nieczystości.
Gdanisko przykład zamku w Kwidzynie