Projekt fotograficzny zamki w Polsce


Słownik pojęć architektury średniowiecznej

Blanki

Blanki są to elementy zwieńczające mury obronne, wieże lub baszty w postaci zębów. Blanki pełniły ważną funkcję obroną gdyż pomagały schronić się obrońcą a jednocześnie umożliwiały wykonywanie ostrzałów. W przerwach pomiędzy zębami łucznicy mogli skutecznie razić przeciwnika.
Dekoracyjne blanki na zamku w Kieżmarku