Projekt fotograficzny zamki w Polsce


Słownik pojęć architektury średniowiecznej

Biforium

Biforium lub bifora jest to okno podzielone na dwie części najczęściej kolumienką lub słupkiem i zwieńczone u góry dwoma łukami. Element architektury występował w stylu romańskim i gotyckim oraz w późniejszym nawiązującym do tych stylów budownictwie.
Biforium zamku Liechtenstein w Austrii