Projekt fotograficzny zamki w Polsce


Słownik pojęć architektury średniowiecznej

Barbakan

Barbakan jest to budowla obronna charakteryzująca się tym iż jest wysunięta poza mury obronne oraz połączona z bramą osłoniętym przejściem. Barbakany rozpowszechnione w średniowieczu miały za zadanie utrudnić sforsowanie bramy dawały także możliwość ostrzału bocznego. Zwykle barbakany miały zaokrąglony kształt.
Barbakan Warszawa