Projekt fotograficzny zamki w Polsce


Borysławice zamkowe ruiny

Borysławice zamkowe ruiny

Zamek w Borysławiach jest bardzo zniszczony jednak w zachowanych ruinach dostrzec można typowy dla stylu gotyckiego układ cegieł oraz ostre łuki nad otworami okiennymi.