Projekt fotograficzny zamki w Polsce


Słownik pojęć architektury średniowiecznej

Wykusz

Element architektury spotykany często w średniowieczu będący fragmentem budowli wystającym poza mury zwykle usytuowany wysoko nad ziemią. Pełnił rolę obroną a w późniejszym czasie estetyczną.
Wykusz