Projekt fotograficzny zamki w Polsce


Słownik pojęć architektury średniowiecznej

Refektarz

Refektarz jest to duże pomieszczenie służące jako jadalnia występujące głównie w średniowiecznych klasztorach. Refektarze można także spotkać w średniowiecznych zamkach ponieważ wiele zamków powstało jako siedziby chrześcijańskich zakonów rycerskich. Przykładem mogą być znajdujące się na terenie Polski Zamki krzyżackie. Pozostałe dwa duże zakony rycerskie joannici i templariusze również posiadali wiele domów zakonnych będących warowniami i zamkami głównie w zachodniej europie.