Projekt fotograficzny zamki w Polsce


Słownik pojęć architektury średniowiecznej

Krużganek

Krużganki były to bardzo często spotykane elementy średniowiecznych budowli w szczególności zamków. Miały postać korytarzy zbudowanych na filarach dookoła dziedzińca często na kilku poziomach. Krużganki mogły być murowane, ale można spotkać także drewniane. Pełniły ważną funkcję komunikacyjną.
Krużganek zamku w Ostródzie