Projekt fotograficzny zamki w Polsce


Słownik pojęć architektury średniowiecznej

Glif

Ukośne mury wokół drzwi lub okien zwane są glifami. Stosowane są w grubych murach i służą lepszemu oświetleniu wnętrza lub poszerzenia przejścia.

Glify stosuje się także w budownictwie obronnym. Rozszerzenie otworu oknie strzelniczego w grubym murze pozwala zwiększyć pole rażenia i ułatwia prowadzenie ostrzału zza muru.

Najczęstsze pytania


Do czego stosowano glify w budowlach obronnych?

Glify w budowlach obronnych stosowane były od strony wewnętrzne w niewielkich okienkach strzelniczych. Rozszerzenie otworu od wewnętrznej strony pozwalało na szersze pole ostrzał przy zachowaniu znacznej grubości murów.

Glif