Projekt fotograficzny zamki w Polsce


Słownik pojęć architektury średniowiecznej

Arkady

Arkady są to kolumny lub filary ustawione w rzędzie i połączone łukiem. Stanowią one element architektoniczny często wykorzystywany w starożytności i średniowieczu.

Najczęstsze pytania


Jakie są różnice pomierzy arkadami a krużgankami?

Arkady to wyłącznie kolumny połączone łukami, które są zwykle częścią krużganków. Krużganki czyli długie otwarte z jednaj strony korytarze są znacznie większymi elementami architektury. Składaj się zazwyczaj z arkad ale także stropów ze sklepieniami.

Czy arkady występują w formie pojedynczej czyli arkada?

Arkada może być pojedyncza czyli jeden łuk wsparty na dwóch kolumnach lub filarach. Występują jednak bardzo rzadko w praktyce.

Arkady przykład